spiare Disattivazione controllo parentale android Sms read more Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger na androida Spiare Programmi spia per cellulari android gratis App Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis click here article source Programma spia x iphone Spia telefonino Whatsapp spy v6.10 tutorial Registro chiamate whatsapp click the following article link Controllare sms Controllo imei please click for source Software spia per cellulari free download Viber Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv Come vedere se un telefono samsung è rubato Cellulare spia iphone 5 Come intercettare gli sms del partner click to see more go here Keylogger Us spy italy see more click to see more Spy Software spia android whatsapp localizador movil see more rastrear celular por imei samsung

List M.Vagača starostke k stretnutiu s obč. aktivistami

Piatok, 30 November 2012 12:17 BAO Šafarikovo námestie
| Tlačiť |

 Pre vysvetlenie niektorých neopodstatnených obvinení aktivistov BAO,

posielam text, ktorý som poslal ešte v nedeľu 25.11.2012 p.starostke.

Zúčastnil som sa stretnutia ku garážam na Šafárikovom nám. - konkrétne 22.11.2012 od cca 18:30 - 19:30 v kancelárii starostky. Boli sme tam 4, za BAO som bol len ja. 

Cieľom stretnutia malo byť navrhnutie istých participatívnych procesov, ktoré by mali zapojiť občanov do obnovy Šafárikovom nám., nie posudzovanie a vyjadrovanie sa k návrhu. S týmto vedomím sme všetci 4 na toto stretnutie išli, aj zloženie osôb bolo orientované týmto smerom - všetko osoby, ktoré majú skúsenosti s tvorbou verejných priestorov, zapájania občanov do procesov a pod.

Pretože na stretnutí nebol priestor na dostatočné prezentovanie názorov a postojov, mal som pocit, že sa treba ešte k tomu vyjadriť, preto som napísal p. starostke tento mail.

 Uvádzam jeho plné znenie:

 Vážená pani starostka,

 hneď na začiatku sa Vám chcem poďakovať za stretnutie, ktoré bolo u Vás vo štvrtok k problematike Šafárikovho námestia.

Dôvod, prečo mám potrebu sa ešte k tomu spätne vyjadriť je ten, že z môjho pohľadu išlo paralelne o dve odlišné veci .

Prvá - problém revitalizácie Šafarikového námestia a participácia verejnosti na tomto procese. 

Druhá - výstavba podzemnej garáže pod parkom.   

 Pri prvej oceňujem snahu o zapojenie verejnosti do tohto procesu, minimálne účasť verejnosti v prezentácii názorov, či už cez dotazník alebo cez verejnú diskusiu. Verím, že to bude ešte pokračovať ďalej, a občania sa budú môcť zapojiť aj do samotnej kreatívnej činnosti stvárnenia námestia a parku, veď v konečnom dôsledku má slúžiť práve im.  

Pri druhej je môj postoj presne opačný. Je to principiálny postoj pre všetky parky v našom meste. Či sa jedná o Kollárko, Šafarikovo, dunajské nábrežie  alebo v blízkej budúcnosti ak bude mať zálusk niekto iný na ďalší park...budem vystupovať proti ničeniu parku, zelenej plochy, výrubu stromov alebo zániku prirodzeného prírodného a kultúrneho prostredia. Predpokladám, že vám nehovorím nič nové, veď môj postoj poznáte aj z iných káuz.

 Záverom by som chcel teda povedať, že sa teším na začatý proces participácie a verejnú diskusiu, ktorú organizujete už tento štvrtok, ale môj postoj budem zreteľne formulovať proti podzemným garážam v parku.

 Ďakujem za porozumenie

 s pozdravom 

 M.Vagač