spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Kauzy

Kollarovo námestie-verejná diskusia

Park na Kollárovom námestí je ohrozený!

 

53 stromov sa má vyrúbať a na streche podzemnej garáže pre 297 áut má byť „nový park. Intenzita dopravy vzrastie o 2 895 vozidiel za 24 hodín. Neúmerne tak narastie hluk, toxické výfukové splodiny, prašnosť a zníži sa bezpečnosť obyvateľov.

 

Verejná diskusia 15.10.2012 o 17:30

  v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca s investorom, primátorom, hlavnou architektkou a pracovníkmi magistrátu k projektu  podzemných garáží na Kollárovom námestí. Príďte prezentovať svoj názor.

 

TS-Výzva primátorovi_vyjdite z anonymity!

Podzemná garáž na Kollárovom nám. je zahalená tajomstvom

Bratislava, 20. 9. 2012 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) vyzývajú primátora a magistrát Bratislavy, aby začali transparentne informovať verejnosť o investičnom zámere podzemnej parkovacej garáže pod parkom na Kollárovom námestí. Tento zámer prekročil „hranice“ vytýčené samotným primátorom v niekoľkých oblastiach:

1. Ignorovanie verejnosti. Primátor Milan Ftáčnik niekoľkokrát deklaroval, či už v predvolebných sľuboch alebo počas vykonávania úradu, že dôležité investičné zámery v meste budú vždy predstavené verejnosti, že verejnosť sa k nim bude môcť vyjadriť a pripomienkovať ich. O tomto zámere sa verejnosť dozvedela až vtedy, keď mesto vydalo kladné záväzné stanovisko. Prečo zrazu mesto nežiada investora, Parking House a.s., o verejnú prezentáciu? Prečo nepotrebuje dopredu informovať občanov o tom, že prídu o časť pôvodného parku a verejný priestor bude degradovaný na podzemnú garáž pre 297 vozidiel s prípadnou zelenou strechou, ale už nie plnohodnotným parkom? Snaha o zapojenie občanov utrpela značnú ujmu! Vyzývame primátora a magistrát, aby zorganizovali verejnú prezentáciu a následnú verejnú diskusiu, aby sa občania dozvedeli pravdivé informácie a mohli prezentovať svoje postoje a návrhy.

 

Podzemný parkovací dom a Mestský park, Kollárovo námestie

ww.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11033678&query=enviroportal&p1=51337

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v lokalite na Kollárovom námestí, k. ú. a MČ Bratislava – Staré Mesto, územný obvod Bratislava I.

 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v súlade s § 23 ods. 3 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že navrhovateľ  Parking House, a.s., Kollárovo nám. 20, 811 06 Bratislava predložil zámer “Podzemný parkovací dom a Mestský park, Kollárovo námestie, Bratislava”.

 

TS - BAO Garáže namiesto parkov

 Nebezpečný precedens v chybnom výklade ÚP

Bratislava, 16. 8. 2012 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) podali podnet na prokuratúru pre podozrenie, že Hlavné mesto SR Bratislava vydaním záväzného stanoviska k investičnému zámeru podzemnej parkovacej garáže na mieste časti súčasného parku na Kollárovom námestí prekročilo zákon.

 

Žiadost o info k Beblaveho 26.7.2012

Od Bratislava otvorene 26.7.2012

 

 Vážená pani starostka,

 na našu urgentnú žiadosť z minulého piatka sme dostali telefonickú odpoveď od p. Krakovej. Bola približne v tom duchu, že ste túto záležitosť dala riešiť p. Oršulovi, aby spravil stavebný dohľad a že stavebník požiadal podľa § 127 stav.zákona o ochranu svojho majetku pred poškodením.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.