spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Územný plán

K zmenám územného plánu

Územný plán zasahuje do života všetkým

Pomaly niet v Bratislave človeka, ktorý by nepočul výraz „územný plán“. Avšak hoci patrí medzi najdôležitejšie dokumenty v tomto meste, zďaleka nie všetci rozumejú, o čo v ňom ide. A takmer nikto ho nepozná do všetkých detailov. Je totiž mimoriadne rozsiahly, zložitý a aj dosť nezáživný. Napriek tomu zásadne ovplyvňuje, ako sa nám tu všetkým bude v budúcnosti žiť. Inými slovami, aká bude kvalita nášho života. Územný plán (ÚP) totiž určuje, kde bude zeleň a kde sa bude stavať (byty, obchody, školy, nemocnice...), kadiaľ pôjdu nové cesty, kde bude skládka odpadov atď. Určuje teda, ako sa bude mesto rozvíjať v najbližších cca 20 rokoch .

 

Žiadost na MVaRR 5.6.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. arch. Jelena Hudcovská, riaditeľka, odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania

Bratislava 5. 6. 2012

Vec:

Žiadosť o stanovisko k záväznej časti Územného plánu zóny Podhradie

 

Vážená pani riaditeľka,

niekoľko rokov sa venujeme rehabilitácii a obnove jedného z najcennejších území Bratislavy – Bratislavského Podhradia.

Obraciame sa na Vás ako na ústredný orgán štátnej správy na úseku územného plánovania so žiadosťou o stanovisko k záväznej časti Územného plánu zóny Podhradie (ďalej len „ÚPZ“).

Tento ÚPZ bol schválený v roku 2006, čiže podľa zákona bolo povinnosťou obce preskúmať, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky, prípadne obstaranie nového ÚPZ. Podľa neoverených informácií z magistrátu vraj k preskúmaniu možno došlo v r. 2010 (ale bez účasti verejnosti). Sme toho názoru, že tento ÚPZ vykazuje nejednoznačnosti a nepresnosti a nie je celkom v súlade s Vyhláškou č. 55/2001 Z. z.., najmä ust. § 13. , čiže by boli potrebné jeho zmeny a doplnky

 

Územný plán otvára priestor pre korupciu

SDKÚ a časť SaS spolu so Smerom schválili Ďurkovského zmeny územného plánu

Bratislava, 19. 12. 2011 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) dnes zaslali primátorovi Bratislavy žiadosť, aby nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva z 15. 12. 2011 o zmenách a doplnkoch územného plánu Bratislavy (ZaD 02). Môže využiť túto možnosť v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa ich názoru totiž mestské zastupiteľstvo urobilo zlé a pre Bratislavu škodlivé rozhodnutie, keď napriek odporu aktívnej verejnosti 70 %-nou väčšinou schválilo návrh ZaD 02*1.

 

Hlasovanie MZ k ZaD 02 15.11.2011

Hlasovanie č. 28 (15.12.2011)

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Zmeny a doplnky 02

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy 15.12.2011 17:12:43

28. hlasovanie, bod 9.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Anketa

Aký dopravný prostriedok používate na ceste do zamestnania?
 

Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.