spiare messaggi di un cellulare Disattivazione controllo parentale android Sms spia gratis link Spiare iphone jailbroken Jaki keylogger Spiare cellulare android app Programmi spia source Spia localizzazione iphone Spia telefono gratis Come spiare Come controllare Programma spia x iphone Spia per telefonino Whatsapp Registro chiamate whatsapp Qualcuno può Spiare un cellulare tramite imei Controllare sms click here Best keylogger software for xp Software spia per cellulari free download learn more here Keylogger software windows 10 Free iphone Controllo genitori tv click Cellulare spia iphone 5 article source Cellulare spia spy phone Come Keylogger para Us spy italy Leggere sms su web pocket 3 Programma controllo accessi pc Spy Software spia android whatsapp keylogger buat android programmi spia per pc gratis mobile tracker
 

Bratislava Otvorene

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Územný plán otvára priestor pre korupciu

SDKÚ a časť SaS spolu so Smerom schválili Ďurkovského zmeny územného plánu

Bratislava, 19. 12. 2011 (BAO) – Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) dnes zaslali primátorovi Bratislavy žiadosť, aby nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva z 15. 12. 2011 o zmenách a doplnkoch územného plánu Bratislavy (ZaD 02). Môže využiť túto možnosť v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Podľa ich názoru totiž mestské zastupiteľstvo urobilo zlé a pre Bratislavu škodlivé rozhodnutie, keď napriek odporu aktívnej verejnosti 70 %-nou väčšinou schválilo návrh ZaD 02*1.

Ten bol vypracovaný ešte za primátora Ďurkovského. Hoci obsahuje viaceré pozitívne zmeny, poslanci a poslankyne hlasovali o celom návrhu naraz, a tak v ňom zároveň ponechali aj mnohé negatíva. Uštedrili tým Bratislave úder, z ktorého následkov sa tak ľahko nedostane. Rovnaký návrh predtým zastupiteľstvo dvakrát odmietlo ako zjavne nevýhodný pre mesto a v rozpore so zákonmi. Verejnosti nikto nevysvetlil, prečo bolo také dôležité, aby ho teraz schválili a nevenovali pár mesiacov hľadaniu serióznejšieho riešenia (napr. neskoršieho schválenia iba nekonfliktných zmien podľa výberu mestských častí).

„Toto hlasovanie legalizuje doterajšie nezákonné postupy (napr. hotel na Tehelnom poli). Zrušením presne špecifikovaných regulatívov v ZaD 02 a ich nahradením voľne interpretovateľnými formuláciami vytvorilo veľký priestor na svojvoľný, nejednoznačný výklad územného plánu na magistráte i stavebných úradoch, a tým aj priestor na korupciu pri povoľovaní stavieb. Územný plán ako nástroj regulácie územia tak stráca svoj zmysel,“ hovorí Katarína Šimončičová, predsedníčka MV SZOPK*2.

„Mestskí poslanci a poslankyne tak pokračujú v chybách z minulosti, v ignorovaní verejného záujmu a potrieb občanov, v ničení životného prostredia a zelene v hlavnom meste a znižovaní kvality života jeho obyvateľov. Namiesto systematického riešenia prešľapov predošlej garnitúry sami vytvárajú ďalšie problémy. Navyše významne zvyšujú budúce výdavky mesta, napr. na zámenu lukratívnych pozemkov na nábreží PKO či na Kráľovej hore. Zadlžené mesto dnes šetrí na životne dôležitých funkciách, a tu sa obrovské sumy vyhadzujú von oknom. To určite nie je vo verejnom záujme,“ dodáva Ľubica Trubíniová z iniciatívy Bratislava otvorene.

Dokument ZaD 02 podľa BAO neobsahuje koncepčné prístupy a konkrétne regulatívy, ale vo veľkej miere presadzuje parciálne potreby developerov a finančných skupín. V 59 územiach mení (obývané) stabilizované územia na rozvojové, teda určené na výstavbu (ruší sa 15 % limit na dostavby), ruší výškovú reguláciu zástavby dokonca aj v Pamiatkovej zóne CMO*3 (umožňuje stavať výškové budovy nad 21 m v Starom Meste), pripúšťa výstavbu na ďalších plochách zelene a parkov (podzemné garáže – napr. pod Kollárovým námestím, obchodné zóny) a umožňuje rôzne stavby, ktoré zaťažia či zdevastujú ďalšie územia. Takýchto „nášľapných mín“ je v ZaD 02 neúrekom: napr. výrub 86 ha lužných lesov pre nový prístav, najväčší od čias Gabčíkova (starý prístav sa má zbúrať a zastavať bytmi, kanceláriami a občianskym vybavením), cesta a tým aj následná výstavba v prírodnej lokalite Kráľova hora, zvýšenie zástavby na nábreží PKO (River Park II.), likvidácia vinohradov, športovísk (o. i. štadiónu Artmedie), zahustenie výstavbou a následné zahltenie dopravou na Predstaničnom námestí, Patrónke, Mýtnej, v zónach Chalupkova, Klingerka, amfiteáter, Machnáč atď.

Schválený návrh ZaD 02 nekorešponduje ani s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý zastupiteľstvo schválilo v júli 2010. Okrem toho je v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny (napr. nový prístav pod Slovnaftom, parkinggaráže pod parkami a pod.) a so stavebným zákonom.

BAO pripomína, že na riziká a nedostatky schválených zmien a doplnkov ÚP č. 2 opakovane a v dostatočnom predstihu niekoľkokrát upozorňovala (písomne aj ústne) primátora Bratislavy, ako aj poslankyne a poslancov mestského zastupiteľstva.

Za občiansku iniciatívu Bratislava otvorene:

Katarína Šimončičová, Ľubica Trubíniová, Mikuláš Huba, Ivan Bútora, Soňa Párnická, Matej Vagač

Pozn.:

*1 hlasovanie MsZ 15. 12. 2011:

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11030873&p1=78031

*2 MV SZOPK – Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

*3 CMO – centrálna mestská oblasť

Prílohy:

1. žiadosť primátorovi Bratislavy

2. pripomienky BAO k ZaD 02 – september 2011

http://www.bao.sk/uzemny-plan/139-pripomienky-bao-k-zad02-2292011

3. pripomienky BAO k ZaD 02 – september 2009

http://www.bao.sk/uzemny-plan/138-pripomienky-bao-k-zmenam-zad-02-rok-2009

Ďalšie informácie:

Ing. Katarína Šimončičová – 0902 112 417, tel./fax: 5441 3968, \n Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Ľubica Trubíniová – 0905 271 888, \n Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

 

Anketa

Aký dopravný prostriedok používate na ceste do zamestnania?
 

Copyright © 2019 Bratislava Otvorene. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.